Newsletter
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:
 

Tetratec APS 150 - vzduchovací motorček

Kód produktu: 14165

(3996 hodnotení)15.15 €

Počet produktov na sklade: na objednávku

Dostupnosť: 3 – 14 dní


Vážený zákazník,
Kúpou Vášho akvarijného vzduchovacieho čerpadla APS Tetratec ste sa rozhodol pre kvalitu a komfort od firmy Tetra. Dobrá voľba, pretože akvarijné vzduchovacie čerpadlo APS Tetratec zásobuje vodu Vášho akvária vzduchom, teda životne dôležitým kyslíkom. Akvarijné vzduchovacie čerpadlo APS Tetratec je pritom vysoko kvalitne spracované a veľmi výkonné, pretože patentovaný ventil Silaflex si trvalo zachováva svoj tvar a zaručuje spoločne s veľmi mohutnou membránou – zvlášť dlhé a rovnomerne rozloženie výkonu. Zároveň má čerpadlo APS Tetratec jednoduchú obsluhu, je veľmi tiché a vhodné pre rôzne oblasti použitia: napr. pre prevzdušňovanie akvárií vzduchovacími kameňmi Tetratec, k vytváraniu prúdenia vody pomocou vzduchovacích kameňov, prípadne filtrov alebo k prevádzke filtrov a ornamentov poháňaných vzduchom.
Pred uvedením Vášho akvarijného vzduchovacieho čerpadla APS Tetratec do prevádzky a pred prevádzaním údržby si prosím prečítajte tento návod na použitie. Tetra Vám praje veľa zábavy s Vaším akvarijným vzduchovacím čerpadlom.

Akvarijné vzduchovacie čerpadlo APS Tetratec

  1. Mohutná membrána
  2. Hrdlo pre vypúšťanie vzduchu
  3. Otvor pre nasávanie vzduchu so vzduchovým filtrom
  4. Pryžové nohy brániace vibrácii


Obsluha
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Umiestnite akvarijné vzduchovacie čerpadlo APS Tetratec mimo akvária na suché miesto, pokiaľ možno bez prachu a na rovnej podložke. To minimalizuje vibrácie vzduchovacieho čerpadla a tým aj hladinu hluku.
Čerpadlo by sa malo podľa možnosti umiestniť nad úroveň vodnej hladiny akvária. Tým sa zabráni tomu, aby voda nemohla natiecť späť do čerpadla, keď sa vypne (obr.1).
Ak sa čerpadlo umiestni pod úroveň vodnej hladiny, doporučujeme nainštalovať spätný ventil CV Tetratec medzi čerpadlo a akvárium, aby sa zabránilo spätnému vytekaniu vody z akvária do vzduchovacieho čerpadla (obr.2).
Pozor: Čerpadlo sa musí umiestniť tak, aby nemohlo spadnúť do akvária, pretože môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Pripojte čerpadlo vhodnou štandardnou hadičkou s prevádzkovaným príslušenstvom – napr. vzduchovacím kameňom Tetratec – (obr.1,2). Ak sa majú APS 300, APS 400 a APS 500, ktoré disponujú dvoma vzduchovými výstupmi pripojiť iba k jednému dielu príslušenstva, môžete obidva výstupy spojiť kusom T, ktorý sa nachádza v balení (obr.3). Pri uvádzaní akvarijného vzduchovacieho čerpadla APS Tetratec do prevádzky jednoducho zastrčte zástrčku do zásuvky. Po niekoľkých hodinách dosiahne vzduchovacie čerpadlo svoj plný prevádzkový výkon.
Regulácia prívodu vzduchu
Pre reguláciu prívodu vzduchu nainštalujte priložený/é vzduchový/é ventil/y ako na obr.4. Ak použijete spätný ventil, umiestnite vzduchový ventil medzi vzduchovacie čerpadlo a spätný ventil. Pre zníženie prívodu vzduchu otáčajte vzduchovým ventilom pomaly v smere hodinových ručičiek (obr.5).
Údržba a starostlivosť:
Dôležité: Pred prevádzaním údržby vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Akvarijné vzduchovacie čerpadlo APS tetratec je konštruované tak, aby potreba údržby bola minimálna. Mazanie mechanických dielov nie je nutné. K ošetreniu vonkajšej časti čerpadla používajte iba vlhkú handričku, prípadne jemný čistiaci prostriedok. K čisteniu prístroja nepoužívajte hrubé alebo leptavé prostriedky. Vzduchovacie čerpadlo nikdy neponárajte pod vodu. Vzduchový filter by sa mal pravidelne podľa stupňa znečistenia vymieňať. Ak sa znečistený vzduchový filter nevymení, môže to viesť k zníženiu prívodu vzduchu (a tým aj výkonu).
Vzduchovacie kamene sa môžu po nejakom čase upchať. Potom dôjde k zvýšeniu protitlaku, ktorý vedie k zníženiu výkonu vzduchovacieho čerpadla a zvýšeniu opotrebenia membrány. Preto pravidelne vymieňajte Váš vzduchovací kameň, akonáhle spozorujete znížený výstup vzduchu alebo ak bude vzduchovací kameň výrazne znečistený, prípadne zanesený vápnikom.Najlepšie možné využitie vzduchovacieho čerpadla Tetratec
Hlučnosť
Ak bude prístroj počas prevádzky hlučný, môže to byť spôsobené tým, že dochádza k rezonančným kmitom podkladu, na ktorom čerpadlo stojí. V tomto prípade by sa malo čerpadlo umiestniť na stabilizovaný podklad alebo podložku tlmiacu vibrácie.
Opotrebenie

  • Ak bude Vaše čerpadlo vykazovať príznaky znižujúceho sa výkonu, je pravdepodobné, že jeden alebo viacej pohyblivých dielov vo vnútri čerpadla je opotrebovaných a musia sa vymeniť.
  • Ak sa zníži prívod vzduchu môže to mať nasledujúce príčiny:
  • Prívod vzduchu je narušený. Ak prístroj nefunguje, skontrolujte všetky poistky a elektrické prívody. Keď je prístroj v prevádzke, môžete cítiť ľahké vibrácie, keď sa dotknete čerpadla.
  • Filter pre nasávanie vzduchu je upchatý. Skontrolujte plsťový filter – ak je veľmi znečistený, mali by ste ho vymeniť.
  • Membrána je opotrebovaná alebo natrhnutá. Aby ste sa dostali do vnútra prístroja, odstráňte skrutkovačom skrutky na dne prístroja a dno opatrne odoberte. Potom vymeňte membránu podľa informácie o použití sady náhradných dielov.


Technické údaje:

Model Prietok v l/h Veľkosť akvária (l) Počet vzduchových výpustov Počet vzduchových regulátorov  
APS 50 50 10 až 60 1 1  
APS 100 100 50 až 100 1 1  
APS 150 150 80 až 150 1 1  
APS 300 300 120 až 300 2 2  
APS 400 400 250 až 600 2 2  
APS 500 500 300 až 800 2 2  


3 roky záruka
Vďaka moderným technológiám, vysoko kvalitným konštrukčným dielcom a najprísnejším kontrolám akosti poskytujeme tri roky záruku na nezávadnosť akvarijného vzduchovacieho čerpadla APS Tetratec, počínajúc odo dňa zakúpenia. Uschovajte si prosím pokladničný lístok! Záruka nebude uznaná v prípade neprimeranej manipulácie, pri normálnom opotrebení a neprípustnom zásahu do prístrojovej techniky. V prípade reklamácie sa prosím obracajte na Vášho špecializovaného predajcu, alebo na Tetra GmbH, Kundenservice /zákaznícky servis/, Pstfach 1580, 49304 Melle.
Bezpečnostné predpisy:
Dôležité: Pred každou manipuláciou v akváriu, pred každou výmenou vody a každou údržbou vytiahnite zástrčku prístroja z elektrickej siete a odpojte aj všetky ostatné prístroje. Prívodný kábel sa nesmie meniť. V prípade poškodenia sa prístroj už nesmie používať. V žiadnom prípade sa laik nesmie pokúšať previesť opravu elektrických dielov.


Otázka na predajcu